Келешекте сату мақсатында күзде «Оңтүстік» агропаркінде Қазақстандық теректің көшеттері көрнекілік алаңдарда егілді. Сонымен қатар теректің гибридтері де 1000 дана егілді. Теректер жел тосқауылы ретінде отырғызылды.